Många köper en elbil för att bli helt emissionsfria – men det är inte fullt så enkelt. Bilen måste rulla ett antal mil, och då laddas med rätt sorts el, innan man har betalt sin utsläppsskuld från tillverkningen. Och att producera en konventionell bil med förbränningsmotor släpper faktiskt ut mindre koldioxid än tillverkningen av en elektrifierad modell.