Det finns flera beräkningsmodeller för att fastställa bilarnas utsläpp, förbrukning samt räckvidden för elfordon. I Europa använder vi sedan 2017 WLTP, som står för Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. På USA-marknaden bedöms bilarna istället enligt EPA, en mätmetod framtagen av U.S. Environmental Protection Agency. De två sätten att mäta ger också olika resultat.