Infrastruktur

Göteborg får ett rejält tillskott av publika snabbladdare för lastbilar

I en nyligen lanserad satsning har Göteborg Energi och Göteborgs Hamn gått samman för att förse staden med moderna snabbladdare skräddarsydda för lastbilar. Fyra nya snabbladdare med kapacitet upp till 350 kW har installerats vid Port Entry på Hisingen, en nyckelplats för logistik och transport.

– Användningen av fossila bränslen måste minska om Göteborg ska klara sina miljömål. Detta gäller inte minst lastbilstrafiken. Därför känns det riktigt bra att nu kunna erbjuda betydligt bättre möjligheter för lastbilar att ladda, på laddplatser som är särskilt anpassade för stora och långa fordon. Placeringarna vid Port Entry och på Exportgatan är strategiskt valda då mycket tung trafik passerar där, säger Malin Flysjö, affärschef för el- och gashandel på Göteborg Energi.

Denna plats är avgörande, eftersom den agerar som en entré till det livliga hamnområdet, genom vilket en betydande mängd lastbilstrafik passerar dagligen. Genom att erbjuda laddningsmöjligheter för elektriska lastbilar bidrar denna insats starkt till hamnens klimatarbete och stärker Göteborgs position som en miljömedveten stad.

– Vårt mål är att minska Hamnens utsläpp från transporter med 70 procent fram till år 2030. Då behöver vi kunna erbjuda lastbilarna som trafikerar Hamnen laddning på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Om fler ska kunna ta steget mot fossilfrihet så behöver en infrastruktur komma på plats. Den publika snabbladdning som vi erbjuder måste dock kombineras med laddningsmöjligheter i lastbilsdepåerna och ute på vägarna, säger Viktor Allgurén, innovationschef, Göteborgs Hamn AB.

Ytterligare fyra laddare är planerade att driftsättas på Exportgatan, vilket ytterligare stärker stadens infrastruktur för elektriska fordon. Dessa offentliga laddplatser tillgängliga för alla med laddningsbara fordon är särskilt anpassade för lastbilar.

Det är värt att notera att detta projekt inte bara är ett resultat av samarbetet mellan Göteborg Energi och Göteborgs Hamn utan också har fått finansiellt stöd från Energimyndigheten. Det visar på en stark samverkan mellan offentliga och privata aktörer för att främja hållbar utveckling.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.