Sveriges mål är att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. För att nå målet har 13 branscher hittills tagit fram färdplaner för hur det ska gå till (se faktaruta).

Nu står det klart att även fordonsbranschen tar fram en sådan färdplan.