Om vi bortser från den radikala designen är det missödet med de krossade glasrutorna som diskuterats flitigast efter lanseringen av Teslas pickup Cybertruck.