Mer långsiktigt har regeringen och branschen enats om finansiering av investeringar i nya elnät.