Elbilar

Prognos för 2024: Elbilsförsäljningen sätter nya rekord

Enligt Internationella energiorganet (IEA) väntas den globala flottan av elbilar fortsätta att växa kraftigt. För 2024 förutspås försäljningen nå 17 miljoner enheter. Trots vissa utmaningar på kort sikt i olika marknader indikerar nuvarande politiska inställningar att nästan var tredje bil på vägarna i Kina år 2030 kommer att vara elektrisk, och nästan var femte bil i både USA och EU.

Globalt sett förväntas mer än var femte såld bil detta år vara en elbil, en trend som ser ut att omforma bilindustrin radikalt och markant minska oljeförbrukningen för vägtransporter under det kommande decenniet. Den senaste utgåvan av IEA:s årliga rapport “Global EV Outlook” visar att elbilsförsäljningen globalt kommer att förbli stark under 2024 och beräknas uppgå till omkring 17 miljoner bilar vid årets slut. Under årets första kvartal ökade försäljningen med cirka 25% jämfört med samma period förra året, en tillväxttakt som liknar den från året innan men från en större bas. Antalet sålda elbilar globalt under de första tre månaderna i år motsvarar ungefär det totala antalet sålda under hela 2020.

I Kina förväntas försäljningen av elbilar skjuta i höjden till cirka 10 miljoner under 2024 vilket skulle utgöra ungefär 45% av alla bilförsäljningar i landet. I USA förväntas cirka en av nio sålda bilar vara elektriska medan elbilar i Europa trots en allmänt svag utsikt för försäljning av personbilar och utfasning av subventioner i vissa länder fortfarande kommer att utgöra cirka en av fyra sålda bilar.

Denna tillväxt bygger på ett rekordår 2023 då den globala försäljningen av elbilar ökade med 35% till nästan 14 miljoner. Även om efterfrågan huvudsakligen var koncentrerad till Kina, Europa och USA ökade tillväxten också i några tillväxtmarknader som Vietnam och Thailand där elbilar stod för 15% respektive 10% av alla sålda bilar.

Avsevärda investeringar i leverantörskedjan för elbilar, fortsatt politiskt stöd och minskande priser på EV och deras batterier förväntas leda till ännu större förändringar i de kommande åren. Rapporten visar att enligt dagens politiska inställningar kommer vartannat sålt fordon globalt att vara elektrisk år 2035. Om länderna fullföljer sina utlovade energi- och klimatlöften i tid och fullt ut skulle två av tre sålda bilar vara elektriska år 2035. I detta scenario skulle den snabba upptagningen av elbilar, från personbilar till skåpbilar, lastbilar, bussar och två- och trehjulingar undvika behovet av cirka 12 miljoner fat olja per dag, vilket motsvarar den nuvarande efterfrågan från vägtransporter i Kina och Europa tillsammans.

Rapporten understryker att tillverkarna har tagit stora steg för att uppfylla de stärkta EV-ambitionerna från regeringar, inklusive att göra betydande ekonomiska åtaganden. Tack vare höga investeringsnivåer under de senaste fem åren är världens kapacitet att producera batterier för EVs väl positionerad för att möta efterfrågan, även när den ökar kraftigt under nästa decennium. Övergången till EVs kan dock variera i takt och kommer att bero på rådande prisförhållanden betonar rapporten.

I Kina var mer än 60% av de sålda elbilarna under 2023 redan billigare att köpa än deras konventionella motsvarigheter. I Europa och USA var dock inköpspriserna för bilar med förbränningsmotorer genomsnittligt sett billigare, även om intensifierad marknadskonkurrens och förbättrad batteriteknik förväntas sänka priserna de kommande åren. Även länder där priserna är höga, innebär de lägre driftkostnaderna för EVs att den ursprungliga investeringen betalar sig över tid.

Att tillgången på offentliga laddstationer håller jämna steg med försäljningen av elbilar är avgörande för fortsatt tillväxt enligt rapporten. Antalet installerade offentliga laddpunkter globalt ökade med 40% under 2023 jämfört med 2022, och tillväxten för snabbladdare översteg den för långsammare laddare. För att uppfylla nivån av elbilsanvändning som regeringarnas löften innebär, måste laddningsnätverken växa sexfaldigt till år 2035. Samtidigt är politiskt stöd och noggrann planering avgörande för att säkerställa att den ökade efterfrågan på el från laddning inte överbelastar elnät.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.