Elbilars batterier påverkar miljö och klimat allt mindre

Elbilen, räddare eller bov ur miljösynpunkt? Meningarna går isär och det är tillverkningen av dess batterier som är kärnan i debatten. En ny studie visar dock att koldioxidavtrycket från batterierna minskar. Men inte tack vare grön el i fabrikerna utan för att det helt enkelt byggs fler.

Elbilens förträfflighet ur miljösynpunkt har tidigare fått sig en törn när tillverkningen av dess batterier har granskats. Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Energimyndigheten återigen studerat klimatutsläppen vid batteriframställning, en tidigare rapport presenterades 2017.

Fortsätt läsa här…
Originalartikeln öppnas i nytt fönster