Elbilar i topp när Euro NCAP miljötestar

Elbilar i topp när Euro NCAP miljötestar

Vid sidan av de välkända krocktesterna genomför EURO NCAP sedan 2019 även tester av bilarnas miljöpåverkan.

Green NCAP följer precis som vid krocktesterna en standard som ska göra det möjligt att jämföra olika drivlinors miljöpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser. Men också förbrukningen vägs in och därför spelade batteriets storlek in i de elbilar som testades. Förutom ökad vikt av ett stort batteri innebär det oftast även en ökad effekt.

För att få jämförbara värden mellan el- och förbränningsmotorer räkandes även energivärdet i bensin och diesel om till kWh.

Läs vidare hela artikeln här... (Öppnas i nytt fönster)