Elbilar

Elbilar gick om dieseln i Europa under 2023

Under 2023 överträffade elbilarna för första gången dieselbilarna i nyförsäljning i Europa, enligt färsk statistik från organisationen EAMA.

I december 2023 upplevde den europeiska bilmarknaden en nedgång på 3,3% med en försäljning av 867 052 fordon. Denna minskning står i skarp kontrast till den höga försäljningsnivån i december 2022 och markerar den första månaden av nedgång efter 16 månader av oavbruten tillväxt.

Trots denna generella nedgång såg vi en imponerande tillväxt i några av de största marknaderna. Frankrike noterade en ökning på hela 14,5%, medan Spanien följde efter med en ökning på 10,6%. Däremot upplevde Tyskland som är en av de ledande marknaderna, en betydande minskning på 23% under december.

Över hela 2023 utökade EU:s bilmarknad med 13,9% jämfört med föregående år med en total försäljningsvolym på 10,5 miljoner enheter. Alla EU-marknader utom Ungern, som minskade med 3,4%, visade tillväxt. Italien (+18,9%), Spanien (+16,7%) och Frankrike (+16,1%) registrerade alla tvåsiffriga ökningar. Tyskland å andra sidan, hade en mer måttlig årlig ökning på 7,3%, delvis på grund av sin svaga prestation i december.

Elbilsförsäljningen under 2023

Batteridrivna elbilar har under året blivit det tredje mest populära valet bland bilköpare. I december nådde dessa bilar en marknadsandel på 18,5% vilket bidrog till en årsandel på 14,6% för 2023. Därmed överskred de dieselbilarna som låg stabilt på 13,6%. Bensinbilar behåller dock ledningen med 35,3% och hybrid-elbilar kommer in på en stark andra plats med 25,8%.

I december 2023 minskade försäljningen av nya batteridrivna elbilar för första gången sedan april 2020, med en minskning på 16,9% till 160 700 enheter. Detta kan tillskrivas en stark försäljning i december 2022 och en markant nedgång i Tyskland (-47,6%), som är den största marknaden för denna typ av bilar. Trots detta överskred den totala försäljningsvolymen för batteridrivna elbilar 1,5 miljoner enheter under 2023, vilket är en ökning med 37% jämfört med 2022.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.