Men den som förväntar sig omedelbara krafttag lär bli besviken. De klubbade åtgärderna handlar om att fyra länsstyrelser ska analysera elförsörjningen och att Energimarknadsinspektionen ska granska kapacitetsbristen i elnäten.