Syftet med det digitala “batteripasset” är att konsumenter ska få betydligt mer information om hur batterierna i bilar, telefoner och andra teknikprylar har producerats. På samma vis som ett vanligt pass genom sina stämplar ger svar på i vilka länder du har rest till ska batteriets motsvarighet ge svar på viktiga frågor om hur tillverkningen har gått till.