Buss- och lastbilstillverkaren Daimler har presenterat en ny ambition. Till 2039 ska företaget endast erbjuda fordon vars drift är helt koldioxidneutral på företagets viktigaste marknader, det vill säga Europa, Japan och Nordamerika. Årtalet har valts för att kunna ha en helt utsläppsfri flotta på vägarna till 2050.