Elcykelpremien satte fart på försäljningen under 2017-2018 då över 89 000 elcyklar fick del av den statliga subventionen. Föga överraskande var det de mer exklusiva modellerna som stod för ökningen. I antal fick de vanliga cyklarna förvisso stå tillbaka under el-ruschen, men inte sett till ekonomisk tillväxt. För enligt Svensk Cykling var trenden fortsatt att vi köper allt dyrare cyklar.