Övervakningsfilmen kommer från en butik i Kina, där personalen har satt batteriet till ej fastställt elfordon på laddning. Plötsligt kommer ett par mindre explosioner från enheten följt av sprutande eldslågor.