Distraherade, trötta eller drogpåverkade. Många förare på våra vägar har inte full uppmärksamhet på sin körning och utgör en risk för sig själv och sin omgivning. Det här trafiksäkerhetsproblemet vill EU komma åt och har därför beslutat att kräva en hel rad säkerhetstekniker som standard i bilar från 2022. EU räknar med att åtgärden ska rädda mer än 25 000 liv och förhindra åtminstone 140 000 svåra olyckor fram till 2038.