Eldrivna arbetsfordon

Axfood accelererar utfasningen av fossila bränslen

Axfood har meddelat en betydande acceleration av sin plan för att fasa ut användningen av fossila bränslen. Inom en tvåårsperiod kommer företaget att övergå till förnyelsebart drivmedel eller el för både egna och inhyrda transporter mellan lager och butiker.

Omställningen som nu planeras att vara slutförd fem år tidigare än ursprungligen planerat, är en direkt respons på den minskade reduktionsplikten vid årsskiftet vilket ökar klimatpåverkande utsläpp från transporter.

– Miljöpolitiken försvårar just nu näringslivets hållbara omställning. Att reduktionsplikten sänkts gör att de klimatpåverkande utsläppen från transporter ökar, samtidigt som det fördyrar verksamheten för alla företag som har siktet inställt på att ställa om för att gynna såväl klimatet som den egna konkurrenskraften, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Dagab som är Axfoods inköps- och logistikbolag har under de senaste åren arbetat mot att minska användningen av fossila drivmedel med målet att nå nettonollutsläpp till 2030. Med den nya satsningen förväntas Axfood förhindra utsläpp motsvarande över 37 000 ton CO2e per år. För att uppnå detta ökas takten för utfasningen av fossila bränslen till förmån för biogas, RME, HVO och elektrifiering av fordonsflottan.

– Vi var tidigt ute med satsningar på utveckling av fordonsflottan, men även för att tillsammans med andra aktörer driva på för en utvecklad infrastruktur för elektrifiering. Vår utökade investering i förnyelsebart och el är därför en tydlig signal till marknaden om att vi växlar upp hållbarhetsarbetet ytterligare, säger Hans Bax, vd för Dagab.

Dagabs fordonsflotta består idag av 286 tunga och lätta lastbilar. Ungefär hälften av transporterna sker med inhyrda åkerier vilka utgör en av de största utsläppskällorna. Ett intensivt arbete pågår för att omställa dessa transporter till förnybara drivmedel i samarbete med åkerierna.

– I stället för att vänta, skyndar vi nu på användningen av förnyelsebara drivmedel och el för såväl egna som inhyrda transporter. Det kommer att kraftig påverka vår utsläppskurva redan under det här året genom minskad klimatpåverkan, säger Åsa Domeij.

Som en del av strategin för att diversifiera och minska riskerna har Dagab investerat i en blandad fordonsflotta som inkluderar olika typer av lastbilar och drivmedel. Denna strategi har inte bara bidragit till att minska utsläppen utan också till att stödja utvecklingen av innovativa fordonstyper och produktionen av hållbara drivmedel.

En viktig del av Axfoods strategi är också att elektrifiera sin fordonsflotta. Sedan 2021 har företaget tagit i drift den första helelektriska tunga lastbilen och har sedan dess utökat sin flotta med ytterligare tunga ellastbilar inklusive ett 64-ton tungt ellastbilsekipage. För närvarande omfattar flottan totalt tre tunga ellastbilar med planer på att successivt utöka med fler elfordon.

– Vi gör en satsning på elektrifierade varutransporter under de närmaste åren. Det är ett viktigt led i strävan efter mer hållbara transporter och en verksamhet med nettonollutsläpp, säger Hans Bax.

Nyheterna direkt till din inkorg

Få nyheterna direkt till din mail istället. Skickas varje helgfri vardag runt 12.00.