I takt med en ökande elbilsförsäljning ökar även kraven på biltillverkarna när det kommer till återvinning. Producentansvaret vilar tungt när det kommer just till återvinning av de stora litiumjonbatterierna. Nu presenterar Audi och Umicore en lösning där de säger att de uppnår en hållbar hantering.