Tanken är att föraren med en blick ska kunna se trafik både bakom och vid sidan om det egna fordonet. Systemet uppges kunna hjälpa föraren att hålla koll på den döda vinkeln.