Vätgasbåtar på frammarsch

Regionen har uttalat krav på att hälften av all sjötrafik ska drivas med förnybart bränsle sedan årsskiftet, och 90 procent efter 2021. Hittills har rederierna i första hand löst det med HVO, biodiesel, som kan användas i befintliga dieselmotorer. Men det finns två problem med den strategin, menar Hans Thornell på Green City Ferries.

– Dels kostar HVO dubbelt så mycket som vanlig diesel, som i sin tur kostar femdubbelt så mycket som batteridrift. Dels står Sverige redan idag för 30 procent av världskonsumtionen av HVO. Ska hela skärgårdsflottan gå på HVO går det inte ihop. Dessutom släpper HVO fortfarande ut kväveoxider och partiklar, säger han. 

Läs hela artikeln här…