Världens första station för påfyllning av vätgas för persontåg

Symbolisk men förvisso banbrytande ceremoni med företrädare för tyska delstaten Niedersachsen och de berörda företagen ägde nyligen rum i Bremervorde. Där startar regelbunden tankning av 14 vätgasdrivna regionala tåg av typ Coradia iLint under 2022.

I Bremervörde, Niedersachsen, kommer världens första vätgasfyllningsstation för persontåg att byggas i höst. Representanter för delstaten och de berörda företagen samlades nyligen vid en symbolisk ceremoni. En arton månaders testfas för de två första tågen avslutades framgångsrikt i slutet av februari 2020. Detta globalt erkända mobilitetsprojektet går nu in i nästa fas.

Läs hela artikeln här…