Viktig information om brandsäkerhet i elfordon släpps

Nu släpps viktig information och rekommendationer om brandsäkerhet när det gäller elfordon. Det rör allt från laddning till hantering av krockskadade elfordon.

Fordonsbränder är ett återkommande problem i samhället och brandincidenter sker oroväckande frekvent. Av alla fordonsbränder utgörs endast en handfull av elfordon.

– Vid olyckstillbud kan man ställas inför okända brandrisker, till exempel med el- och hybridfordon, som använder stora volymer li-jonbatterier för energilagring, säger Bo Ericsson, vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening.

Fortsätt läsa här…
Originalartikeln öppnas i nytt fönster