Tesla redo att köra igång tillverkningen av Tesla Semi

I ett internt memo, som också bekräftas av Reuters, skriver Teslas Vd Elon Musk att man är redan att starta den storskaliga volymtillverkning av Tesla Semi. Under en längre tid har man testat flera prototyper, och hunnit med att göra flera förbättringar. Nu är man alltså redo att påbörja tillverkningen.

Batterier och drivlinor kommer tillverkas i Teslas fabrik i Nevada medan övriga delar kommer tillverkas i andra, ännu ej namngivna delstater.

Läs hela artikeln här…