Svenskt framsteg för solid state-batterier – ”En väg framåt”

Forskare på Chalmers tekniska högskola har hittat ett sätt att stabilisera solid state-batterier med hjälp av ett ”smörliknande mellanlager”.

Batterier med fast elektrolyt, så kallade solid state-batterier, är en stor snackis i bilvärlden och kan vara nästa stora steg i utvecklingen av elbilsbatterier. Deras höga energidenistet gör det möjligt för batterierna att bli mindre och lättare, och avsaknaden av en brand- och miljöfarlig elektrolyt gör dem säkrare.

Fortsätt läsa här…
Originalartikeln öppnas i nytt fönster