Studien tar oss ett steg närmare vätgastillverkning med enzymer

Vissa mikroorganismer har enzymer som producerar och förbränner vätgas. Nu har University of Illinois lyckats återskapa delar av processen i sitt laboratorium.

Flera biltillverkare tror att vätgasdrivna bränslecellsbilar är transportmedlet för framtiden, snarare än batteridrivna fordon. Thomas Rauchfuss, kemiprofessor vid University of Illinois, anser dock att dagens komplicerade tillverkningsmetoder gör vätgasen oattraktiv som grönt bränsle.

Fortsätt läsa här…
Originalartikeln öppnas i nytt fönster