Myt att laddbara bilar är överrepresenterade vid export

M Sverige har undersökt vilka bilar som säljs till utlandet. Tvärt emot vad många är andelen laddbara bilar inte högre än andelen konventionella bilar.

Om man jämför antalet exporterade bilar med antalet nyregistrerade så har bilexporten legat mellan 6-8 procent under flera år. Andelen exporterade bilar är samma för alla typer av bilar.

En intressant observation som M Sverige gjort i sin studie är att de bilar som exporteras i snitt har sämre klimatprestanda än de bilar som blir kvar i landet. Det går stick i stäv med den allmänna debatten där det ofta hävdas att de bilar som får klimatbonus skulle vara överrepresenterade i exporten.

Fortsätt läsa här…
Originalartikeln öppnas i nytt fönster