Helsingborgs Hamn byter till eldrivna alternativ

2019 började utredningarna av olika alternativ för hur Helsingborgs Hamn ska kunna bli helt fossilfri och samtidigt utöka verksamheten i takt med ökade containervolymer. Stadens önskemål om mark för bostäder och kontor i hamnnära läge ska ställas mot behovet av yta för containerverksamheten. Allt kan inte bytas ut på en gång och investeringarna som ska till är inte i den minsta klassen, men riktningen är satt, och framåt går det.

Idag utgörs hälften av hamnens energiförbrukning av dieselförbrukningen i Reachstackers, truckar och dragbilar. Arbetet med att förbättra och föryngra fordonsparken har pågått under lång tid och är ett kontinuerligt arbete. Alternativen på marknaden blir hela tiden bättre och att byta personbilarna till eldrivna alternativ inleddes 2019 och har fortgått under 2020. Totalt är nu 24 procent av hamnens personbilar elbilar. I slutet på förra året lades även en beställning på de första fyra nya eldrivna dragbilarna, viktiga arbetsfordon i produktionen vid lossning och lastning av fartyg.

Läs hela artikeln här…