E.on justerar laddningskostnader fr 1 juli

Man vill också minska köer vid laddstationerna genom trängselavgifter. Förra året ändrade vi prissättningen för snabbladdning till pris/minut, istället för pris/kWh, för att minska antalet bilar som står kvar vid snabbladdningsstationerna längre än nödvändigt och hindrar andra från att ladda. Det nya prisupplägget blev dock inte bra för en del kunder med snabbladdande laddhybrider, som såg sina kostnader öka.

Temperatur- och säsongsväxlingar gjorde också laddtiden (och därmed kostnaden) varierande och svårförutsägbar.Från och med den 1 juli återgår vi därför till pris/kWh för snabbladdning. För att minska problemet med bilar som står kvar längre än vad som behövs införs istället en extra kostnad på 3 kronor per minut efter 45 minuters laddning vid snabbladdningsstationerna.Vi uppdaterar även våra övriga laddpriser för att göra det mer förmånligt för våra elhandelskunder.

Fortsätt läsa här…
Originalartikeln öppnas i nytt fönster