En så kallad hypermakt är något som är överlägsen hela sin samtid på alla områden. Och det är just från detta som australiensiska Hyperpower har hämtat sitt namn. Tillverkaren menar att deras QFM-360-X är en maskin som kommer att kunna dominera sin omgivning.