Batteridrivna tunga transporter på vägarna inom några år

Sedan 2019 har Energikontor Norr lett förstudien ”Hållbara tunga transporter i Arktis” för att titta närmare på fossilfria alternativ för långa och tunga transporter.

I projektet har man tittat på fossilfria alternativ ur en rad olika perspektiv; teknik, ekonomi, hållbarhet och inte minst möjligheterna för genomförandet. Deltagarna i förstudien är förutom Energikontor Norr även Kaunis Iron, Volvo Lastvagnar, Wist Last & Buss och Vattenfall, som också varit med och finansierat projektet tillsammans med Region Norrbotten.

Läs hela artikeln här…